<
autoři: Hofmannová Kateřina, Kolčeva Krasimira
SUPŠS VM

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ 8. - 10. 12. 2018
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí zahájila nový projekt, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie v programu Erasmus+/KA2 - strategická partnerství, s názvem Od antiky k moderně - materiály, technologie a uchovávání a uchování kulturního dědictví (č. projektu 2018-1-CZ01-KA202-048054). V dnech 8. - 10. 12. 2018 proběhlo první setkání všech partnerů - Mezinárodní meeting, na kterém se dojednávali podrobnosti ohledně řízení projektu, cílů, výstupů, financování a organizace jednotlivých aktivit. Partneři projektu jsou: National Institute of Archaeology with Museum - Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria, Muzeul de Arta Vizuala, Galati, Romania, Darjaven Kulturen Institut "Kulturen Centar Dvoreca", Balchik, Bulgaria.

ZÁPIS Z MEZINÁRODNÍHO SETKÁNÍ 8. - 10. 12. 2018
1. Oficiální přivítání a zahájení 1. mezinárodního setkání - ředitel školy Jiří Pivovarčík přivítal účastníky M1 v prostorách budovy školy

2. Představení jednotlivých organizací a jejich zástupců v projektu - jednotlivé organizace si připravili krátké představení zapojených institucí prostřednictvím powerpointových prezentací, publikací a krátkých informačních filmů. Představení školy proběhlo formou prohlídky školní budovy a ateliérů a školní ateliérové huti. Jednotlivý účastníci se představili - stručně o jejich pozici v organizaci a jejich práce, zaměření a funkce v projektu. 

3. Seznámení s obsahem, cíli a výstupy projektu - koordinátorka projektu K. Kolčeva představila koncepci projektu. Zopakovala nejzásadnější cíle a výstupy projektu (viz písemné materiály). Účastníci se shodli, že závěrečné konference se budou účastnit také další přizvaní odborníci, tak aby byl dosah projektu co nejširší.

4. Organizace aktivit projektu - po vzájemné dohodě byly upraveny a upřesněny termíny jednotlivých aktivit, tak aby vyhovovaly všem zapojeným organizacím. Aktivita C1 v Sofii proběhne v termínu od 28. 6. - 2. 7. 2019, aktivita C2 v Galati od 28. 10. - 1. 11. 2019, C3 v Balchiku od 1. - 5. 5. 2020, 2. mezinárodní setkání v měsíci červnu 2020 a C4 v listopadu 2020 (přesné termíny M2 a C4 budou upřesněny v říjnu 2020). Pořádající organizace předloží koordinátorce návrh programu v dostatečném předstihu (nejméně 3 měsíce před zahájením aktivity) ke schválení. Organizace se dohodly také o zajištění doprovodného programu pro účastníky (např. návštěvy dalších muzeí, divadelní nebo filmová představení a jiné kulturní akce). Ubytování a strava v místě pobytu bude zajištěna hostitelskou organizací a řešena s koordinátorem projektu v předstihu. Hostitelské organizace budou veškeré změny konzultovat s koordinátorem projektu. 

5. Financování projektu - zapojené organizace byly seznámeny s rozpočtem projektu a rozpočtem pro jednotlivé aktivity a organizačními a cestovními náklady. Ekonomka projektu seznámila všechny strany s náležitostmi, které musí obsahovat doklady pro účetnictví. Organizace se pokusí zajistit potřebné náležitosti tak, aby mohly platby probíhat bezkontaktně.

6. Prezentace projektu veřejnosti, publicita - účastníci byli seznámeni s plánem na vytvoření webových stránek projektu a její plánovanou vizuální podobou. Byla zaregistrovaná doména http://glasschoolerasmusplus.cz/, která bude sloužit k šíření výsledků projektu. Na jednání se všichni zavázali k prezentaci projektu na webových stránkách a facebooku jednotlivých organizací a používání potřebných log. Dle možností zajistí organizace také publicitu projektu, hlavně během probíhajících aktivit, v médiích.

7. Další - výběr žáků Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí proběhne v měsíci lednu 2019, podle stanovených kritérií, z 2. ročníku. Pro účastníky byl zajištěn také neformální program (exkurze do Karolinky a Muzea skla, exkurze do Olomouce). V pondělí 11. 12. 2018 byli účastníci také přijati starostou města Valašské Meziříčí R. Stržínkem, který přislíbil projekt podpořit.

>
M1
M2
C4
ABOUT THE PROJECT
O PROJEKTU
PARTICIPANTS
ÚČASTNÍCI
NAIM-BAN
SUPŠS VM
MAV
DKI KC "DVORECA"
FOTOGALERIE
KE STAŽENÍ