<
autoři: Hofmannová Kateřina, Kolčeva Krasimira
SUPŠS VM

Škola realizovala úspěšné projekty v rámci programu Leonardo da Vinci - Mobility/Multikulturní scéna Evropy prizmatem vitráže (2012), Umění na scéně (2013 za projekt jsme obdrželi certifikát za úspěšnou realizaci). Následně v programu ERASMUS+/KA1 byl uskutečněn projekt Kamera - klapka - akce - Plovdiv (2015). Všechny projekty proběhly ve spolupráci se scénografickou školou v bulharském Plovdivu.  V roce 2016 byl zahájen projekt Erasmus+/KA2: Moderní design Česko-Slovensko-Bulharsko. Partnery byly Stredná umelecká škola Trenčín a Darjaven Kulturen Institut Kulturen Centar "Dvoreca". V roce 2017 jsme zahájili dva projekty ERASMUS+/KA1 Umění spojuje - odborné stáže pro umělecké obory (partner Darjaven Kulturen Institut "Kulturen Centar "Dvoreca") a v rámci strategického partnerství Erasmus+/KA2 projekt Česko-slovenská kulturní a umělecká stopa v Bulharsku (partner Stredná umelecká skola Trencin a National High School of Stage and Film Design Plovdiv).  V letech 2016 a 2017 jsme se zapojili do projektu Erasmus+ "Objev svůj talent" a realizovali jsme Dny odborných dovedností. V rámci projektu Mládež v akci (2011 a 2013) se škola 2013 účastnila projektu Contemporary Art Zone v bulharském Balchiku. Dále se škola zapojila do projektu VITRUM PRO FUTURUM (program Euroregionu Biele-Bílé Karpaty pořádaný ve spolupráci s Univerzitou A. Dubčeka v Trenčíně a Laboratoří Anorganických materiálů společného pracoviště VŠCHT v Praze a ÚSMH AVČR a dalšími subjekty), aktivně spolupracuje s Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati Ateliérem skla ve Zlíně a řadou dalších středních a vysokých škol z ČR a SR. Každoročně se škola zapojuje do aktivit v rámci programu UNESCO škol a je členem Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými studijními obory ČR a sdružení České umění skla. Je zakládajícím členem Českého a moravského sklářského klastru. Škola spolupracuje s firmami a institucemi: GDS Technology, s.r.o., Valašské Meziříčí, GTB, s.r.o., Frýdek Místek, SCHOTT Flat Glass, s.r.o, Valašské Meziříčí, Sklárny Janštejn, s.r.o., Ateliér Moravia Glass, s.r.o. Vizovice, Sklo Art, Lubenec, Glass Servis, s.r.o., Vsetín, Art D - grafický ateliér Černý, s.r.o., Praha, MOSER Karlovy Vary, a.s. (výzkumné projekty), KOMPAKT Valašské Meziříčí, Muzeum regionu Valašsko, Muzejní a galerijní centrum Valašské Meziříčí, Muzeum Karolinka, Nadace Tomáše Bati, Zlín a dalších. V těchto institucích probíhají také odborné praxe našich studentů. Řadu let probíhá také spolupráce s Městem Valašské Meziříčí a Zlínským krajem.  Zástupci školy jsou také aktivními členy a organizátory Bulharského klubu Města Valašské Meziříčí. Škola se každoročně účastní soutěží např. Studentský design, Figura Český Krumlov, Mladý obal, Máš umělecké střevo a aktuálních soutěží Zlínského kraje či jiných institucí. Škola také zajišťovala odbornou výuku a stáže pro studenty ze zahraničí, např. z Itálie, Turecka, Slovenska, Korei, Francie, Bulharska a Dánska. SUPŠS VM v roce 2014 a 2016 uspořádala Mezinárodní sklářské sympozium GSVM. Známí sklářští výtvarníci z České republiky i zahraničí realizovali ve školní ateliérové huti své práce a uspořádali řadu přednášek pro žáky, studenty i širokou veřejnost.

Klíčové osobnosti v projektu:

Mgr. Krasimira Kolčeva, učitelka cizích jazyků (19 let praxe), je koordinátorkou mezinárodních projektů školy. Úspěšně realizovala dva projekty v rámci Leonarda da Vinci - mobility v letech 2012 a 2013, a ERASMUS+/KA1 v roce 2014 a 2017 a Erasmus+/KA2 v roce 2016 a 2017.

Bc. Kateřina Hofmannová,  učitelka odborných předmětů (13 let praxe), společně s K. Kolčevou úspěšně realizovala 5 evropských projektů a je spoluautorkou předkládaného projektu, společně s J. Divínem každoročně připravuje prezentaci školy v rámci sítě UNESCO škol a je členkou koordinačního týmu škol ASPnet UNESCO.

Bc. Šárka Skočková, referentka ekonomického oddělení školy, zodpovídá v rámci projektu za ekonomickou část a finanční vypořádání. Má řadu zkušeností s předchozími projekty školy.

M1
M2
C4
ABOUT THE PROJECT
O PROJEKTU
PARTICIPANTS
ÚČASTNÍCI
NAIM-BAN
SUPŠS VM
MAV
DKI KC "DVORECA"
FOTOGALERIE
KE STAŽENÍ