<
autoři: Hofmannová Kateřina, Kolčeva Krasimira
SUPŠS VM

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITA C4
Krátkodobé společné školení pracovníků proběhlo od 20. do 22. září 2021 a program připravila Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí. Během tří dnů proběhla série přednášek zaměřených na představení zapojených organizací pro širší veřejnost, činnost aktivních výtvarníků, teoretiků umění a pedagogů. Přednášky zapojených organizací byly také návodem na to, jak pracovat s prezentacemi zveřejněnými na webových stránkách. Díky propojení více akcí, které se kvůli pandemii SARS-CoV-2 nashromáždily, byla akce mnohem slavnostnějšího rázu a získali jsme záštitu hejtmana Zlínského kraje, Města Valašského Meziříčí a České komice pro UNESCO. Program zahrnoval oslavy 20. výročí 1. tavby na Školní ateliérové huti a GSVM 2020 - Mezinárodní sklářské sympozium. Díky tomu bylo zajištěno zajímavější propojení odborníků z různých institucí, výtvarníků, žáků školy a pedagogů. První den byl zaměřen na školu, možnosti využívání skla a inspirace pro mladé umělce. Po slavnostním zahájení, kterého se zúčastnilo vedení města, přátelé školy (mezi něž se řadí i spisovatelka Alena Mornštajnová). Probíhaly ukázky sklářského řemesla, prezentace prací žáků, prezentace projektů školy, setkání s pedagogy a žáky školy. Následující den proběhly prezentace jednotlivých partnerských organizací se zaměřením na možnosti využívání prezentací ve výuce i při prezentaci projektu. Svou autorskou činnost představila výtvarnice Lucie Švitorková a následovala ukázka její tvorby ve školní ateliérové huti. Ve středu 22. 9. 2021 proběhla přednáška teoretika umění Jaroslava Polaneckého "Design jako součást vizuální kultury" a zástupkyně Muzea regionu Valašsko Olga Mehéšová a Kamila Valoušková připravily přednášku zaměřenou na historii sklárny Karolinka. Následovalo vzorování sklářského výtvarníka Jiřího Pačínka. Tato vzdělávací aktivita nebyla určena jen pro účastníky projektu, ale také pro všechny žáky školy, pedagogy a další pozvané odborníky. Díky tomu se mohlo rozvíjet přirozené navázání kontaktů, neformální setkávání a přenos zkušeností.

>
M1
M2
C4
ABOUT THE PROJECT
O PROJEKTU
PARTICIPANTS
ÚČASTNÍCI
NAIM-BAN
SUPŠS VM
MAV
DKI KC "DVORECA"
FOTOGALERIE
KE STAŽENÍ