<
autoři: Hofmannová Kateřina, Kolčeva Krasimira
>
C1_5
ABOUT THE PROJECT
O PROJEKTU
PARTICIPANTS
ÚČASTNÍCI
NAIM-BAN
SUPŠS VM
MAV
DKI KC "DVORECA"
FOTOGALERIE
KE STAŽENÍ
NAIM-BAN

Vzdělávací aktivita C1 byla zaměřena na technologie a materiály využívané v období antiky a středověku. Proběhla v termínu od 28. června do 2. července 2019 v National Institue of Archeology and Museum - Bulgarian Academy of Sciences v hlavním bulharském městě Sofie. Odborné přednášky vedli uznávaní odborníci a aktivní archeologové Anastasia Cholakova a Filip Petrunov a byly spojeny s ukázkami nalezených artefaktů.  Přednášky byly doplněné o praktické ukázky nálezů. Díky tomu se mohli účastníci přímo dotknout historie a zkoumat archeologické nálezy z blízka. Celý pobyt byl doplněn o praktické workshopy v muzeích a návštěvy významných historických památek jako např. Antický komplex Seredica, kostely a muzea a klášter Dragalevtsi.
Vzdělávací aktivity se zúčastnilo 10 žáků a dva pedagogové SUPŠ sklářské VM, dva kurátoři z rumunského Muzea vizuálního umění v Galati, ředitelka a archeoložka z DKC KI Dvoreca v Bulharském Balchiku a dva archeologové ze sofijské Akademie věd NAIM - BAS (viz prezenční listina).

Během prvního dne (28. 06. 2019) po oficiálním zahájení a seznámení všech účastníků proběhla prohlídka Archeologického muzea. Účastníci měli následně rozděleny úkoly a na základě pracovních listů měli najít v muzeu zajímavé artefakty, nakreslit, popsat materiál a funkci. Workshop je naučil, že je lépe při prohlídkách muzejních sbírek zapojit další smysly a nejen pasivně pozorovat a prohlížet si exponáty. Lektor jim ukázal, jakým způsobem si lze vést záznam o zajímavostech a jak je zapojit do své vlastní tvorby. Odpoledne proběhla komentovaná prohlídka města.

29. 06. 2019 proběhla odborná přednáška s praktickou ukázkou vedená Filipem Petrunovem na téma "Skleněné náramky" jejich výroba, druhy a technologický vývoj výroby a jejich využívání ve společnosti. Praktický workshop byl zaměřen na "Umění v muzejním prostředí". Návštěvou několika muzejních sbírek v různých budovách (Antický komplex Seredica, Archeologické muzeum, Historické muzeum) si účastníci uvědomili, jak prostor ovlivňuje instalaci sbírkového fundusu (co, jak a proč vystavit). Během diskuze se účastníci dozvěděli, jakým způsobem vytvořit zajímavou a naučnou instalaci v muzeu nebo galerii.

Třetí den (30. 06. 2019) byl věnován sklu, jeho výrobě, zpracování a využívání od antické až po středověké období. Přednáška s praktickou ukázkou byla vedena Anastasií Cholakovou. Nejpůsobivější část byla přímý kontakt s nalezenými artefakty a s popisem jejich archeologického výzkumu - kde bylo sklo nalezeno v jakém stavu, čeho bylo součástí, domněnky archeologů k čemu se využívalo apod. Odpoledne proběhla komentovaná prohlídka významných kostelů v centru města a archeologických nálezech v katakombách kostela Sv. Sofia.

01. 07. 2019 Další blok přednášek byl zaměřen na technologie zpracování kovů - zlato, stříbro, bronz a železo. Kovy v historii lidstva byly prezentovány přímo na nalezišti antického města Seredika (centrum Sofie), kde byly objeveny zbytky antických a byzantských sléváren. Během praktického workshopu účastníci aktivity testovali náročnost pracovních listů k plánované expozici zaměřené na metalurgii.
 
Poslední den 02. 07. 2019 byl dopolední program věnován praktickému workshopu v Historickém muzeu v Sofii. Po komentované prohlídce se účastníci rozdělili do tří skupin a každá vytvořila pracovní list, který se týkal probíraného období a vystavených exponátů. Pracovní listy se poté rozebírali a řešil se obsah a náročnost. Následovala exkurze do Boyanského kostela a kláštera Dragalevtsi. V podvečerních hodinách proběhla diskuze a oficiální ukončení vzdělávací aktivity C1.