<
autoři: Hofmannová Kateřina, Kolčeva Krasimira
C2_6
>
MAV

Vzdělávací aktivita C2 byla zaměřena na technologické postupy a materiály užívané v období 20. - 21. století. Proběhly přednášky zaměřené na malířství, sochařství a grafiku. Součástí byly praktické workshopy, které prohloubily získané znalosti a umožnily účastníkům uvědomit si možnosti kombinace tradičních technologických postupů s novými.

Aktivita proběhla v termínu od 28. října do 1. listopadu 2019 v Muzeu současného umění (Museum of  Visual Art) Galaţi v Rumunsku. Vzdělávací aktivitu připravila kurátorka muzea Ada-Simona Biriş společně s ředitelem, muzejním restaurátorem a se specialisty na techniky malba na keramiku, linoryt, tradiční zdobení masek. Část přednášek a workshopů se uskutečnila ve Střední umělecké škole "Dimitrie Cuclin" v Galati, kde se žáci také seznámili s rumunskými studenty a mohli konverzovat v AJ se svými vrstevníky. Během pobytu účastníci navštívili také významné historické památky, hvězdárnu, sochařský park a kostely.

Vzdělávací aktivity se zúčastnilo 12 žáků a dva pedagogové SUPŠ sklářské VM, ředitelka a archeoložka z DKC KI Dvoreca v Bulharském Balchiku a dva archeologové ze sofijské Akademie věd NAIM - BAS a odborníci z rumunského Muzea vizuálního umění v Galati (viz prezenční listina).

První den (28. 10. 2019) po oficiálním zahájení a seznámení všech účastníků proběhla první přednáška o restaurování porcelánu, která probíhala v MAV. Přednáška byla zaměřena na objekt "Holiday plate" od Ioana Setrana. Účastníci se dozvěděli jednotlivé kroky a metody, které byly použity v průběhu restaurování a uměleckého díla. Výtvarnou práci z keramiky mohli účastníci prozkoumat a diskutovat o krocích, které byly podniknuty v průběhu restaurování. Navazující workshop byl zaměřen na metody čištění soch. Účastníci se seznámili s nástroji, pomůckami a postupy, které se používají při čištění mramoru a následně si vyzkoušeli proces čištění. Odpoledne následovala prohlídka nejstaršího historického památníku kostela "Precista", který sloužil jako obraná pevnost. Následovala komentovaná prohlídka "sochařského parku" - Camp of Sculpture in Metal alongside the riverbank, přejezd Dunaje na trajektu a prohlídka Planetaria a Astronomické observatoře. 

29. 10. 2019 proběhla odborná přednáška s praktickým workshopem zaměřená na materiály a technologii grafické techniky linorytu. Aktivity proběhly ve Střední umělecké škole "Dimitrie Cuclin". Účastníci se seznámili s technikou linorytu v teoretické přednášce. Během praktického workshopu se zapojili také žáci rumunské školy a všichni společně tvořili linoryty pod názvem "Duplex12". Ve výtvarné práci zpracovávali významné osobnosti a památky České republiky a Rumunska, které následně tiskli na ruční papír a trička.

Třetí den (30. 10. 2019) byl věnován současným postupům v malbě na keramiku. Přednáška a workshop probíhal opět ve Střední umělecké škole "Dimitrie Cuclin".  V průběhu praktického workshopu vznikli malby na keramických dlaždicích. Odpoledne čekalo na účastníky projektu exkurze a praktické workshopy v tradičních rumunských domech "Vatra co Dor" ve vesnici Sivita. Centrum tradičních řemesel je "živým" skanzenem, kde probíhají plenéry a workshopy. Účastníci si vyzkoušeli tkaní na stavu, točení keramiky na ručně poháněném hrnčířském kruhu, vyzkoušeli si přípravu tradičně vyráběných masek, ochutnali tradiční smažené tvarohové koláče a naučili se základní kroky rumunských národních tanců. 

31. 10. 2019 Proběhla komentovaná prohlídka muzea (MAV) se zaměřením na moderní rumunskou malbu. Na konkrétních příkladech bylo uvedeno, jaké techniky malby, materiály a podložky pro malbu malíři používali od 19. století do současnosti. Večer probíhala projekce filmu v rámci filmového klubu v muzeu - český dokument "King skate" a diskuze s veřejností. Následovala diskuze s veřejností o projektu a dalších tématech spojených se školstvím a obecně životem v ČR.

Poslední den 01. 11. 2019 proběhla v dopoledních hodinách evaluace vzdělávací aktivity. Účastníci hodnotili náplň a získané znalosti a dovednosti v průběhu aktivity.


ABOUT THE PROJECT
O PROJEKTU
PARTICIPANTS
ÚČASTNÍCI
NAIM-BAN
SUPŠS VM
MAV
DKI KC "DVORECA"
FOTOGALERIE
KE STAŽENÍ