<
autoři: Hofmannová Kateřina, Kolčeva Krasimira
C3_7
DKI KC "DVORECA"

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITA C3
Vzdělávací aktivita proběhla v termínu od 28. srpna do 4. září 2021 v kulturním centru Dvoreca (DKI KC Dvoreca) v bulharském městě Balchik. Vzdělávací aktivitu pro žáky připravila ředitelka centra Zheni Mihaylova ve spolupráci s partnery projektu, odborníky na uchování kulturních památek, restaurátorů a dalších odborníků. Vzhledem k přerušení projektu kvůli šíření nemoci SARS-CoV-2 jsme museli upravit virtuální přípravu na projektovou aktivitu. Série přednášek, které probíhaly on-line (Skype) obsahovala navíc prezentace, kdy se nově vybraní účastníci seznámili s náplní projektu a jeho předchozími aktivitami. Další přednášky byly zaměřeny na seznámení s prostředím a činností DKI KC Dvoreca Balchik. Žáci měli také jazykovou přípravu, která byla zaměřena na odborné termíny. Virtuální příprava probíhala v červnu 2021.
V průběhu vzdělávací aktivity měli žáci řadu zajímavých přednášek a praktických workshopů zaměřených na ochranu kulturních památek a práci jednotlivých profesí, které se touto činností zabývají. Jedna z prvních přednášek byla zaměřena na restaurování nástěnných maleb v kapli "Stela Maris", která je v areálu kulturního centra. Restaurátor Pavlin Penev připravil přednášku, které se zaměřila na negativní atmosférické vlivy a jejich eliminaci při restaurování fresek. Následoval praktický workshop příprava omítek a pigmentů vhodných pro malby na zeď. Zapojení IT technologií pro přiblížení kulturních památek bylo dalším tématem přednáškových bloků. Účastníci se seznámili s aplikací, kterou využívá kulturní centrum pro návštěvníky, kteří si tak mohou procházet areál a dozvědět se interaktivním způsobem další informace, využívání hologramů a virtuálních prohlídek. Zajímavou přednáškou byla také prezentace Tatyany Gichevy, které se zaměřila na možnosti ochrany kulturního dědictví, které nabízí evropské projekty. Pro žáky nejatraktivnější byla přednáška a workshop archeoložky Violiny Kirjakove. Ta svou prezentaci zaměřila na postupy při identifikaci, archivaci a digitalizaci archeologických nálezů. Během praktické celodenní lekce se žáci věnovali speciálním postupům při kresbě nálezů a mohli pracovat s reálnými nalezenými artefakty z období starověku. Původně plánovaný program nám opět narušila zhoršující se pandemická situace. Původně se žáci měli zúčastnit celodenního výjezdu do města Dobrich návštěva muzea a historického centra, místo toho se právě věnovali hlouběji archeologické kresbě a studiu vykopávek pod vedením Violiny Kirjakové. Celkový pobyt nám narušila střevní chřipka, která některé účastníky upoutala na lůžko, ale díky rychlému průběhu (2 dny) se mohli brzy zapojit do aktivit. Dle dotazníků by žáci uvítali ještě více praktických workshopů a méně teoretických přednášek. Sami si sice uvědomili, že pro celkové uchopení problematiky pro ně byly všechny přednášky přínosné, ale vzhledem k tomu, že byly v angličtině, byly také hodně náročné.
Krátkodobé společné školení pracovníků proběhlo v termínu od 28. srpna do 4. září 2021 v kulturním centru Dvoreca (DKI KC Dvoreca) v bulharském městě Balchik. Cyklus přednášek a workshopů připravila ředitelka centra Zheni Mihaylova ve spolupráci s partnery projektu, odborníky na uchování kulturních památek, restaurátorů a dalších odborníků, kteří se věnují dané problematice. Program byl opět propojen s programem vzdělávací aktivity pro žáky C3. Byly připraveny přednášky a workshopy zaměřené na restaurování nástěnných maleb v areálu kulturního centra, dále na práci archeologa při identifikaci, archivaci a digitalizaci archeologických nálezů, využívání IT technologií pro prezentaci umění a také na možnosti využívání evropských fondů zaměřených na ochranu kulturního dědictví. Řada přednášek byla doplněna o vstupy odborníků a vzájemné rady pro zapojené organizace. Diskuze dospělých účastníků podnítila i zapojené žáky k otázkám a umožnila tak hlubší vnímání řešené problematiky, což se odrazilo i v hodnocení aktivity. 


>
ABOUT THE PROJECT
O PROJEKTU
PARTICIPANTS
ÚČASTNÍCI
NAIM-BAN
SUPŠS VM
MAV
DKI KC "DVORECA"
FOTOGALERIE
KE STAŽENÍ